Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση & Ισολογισμός

 

 

  • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση (2016)
  • Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Ισολογισμό για το 2015